Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0029197
Predmet:PN-T-488/489/497/499/15-NV, ZIMSKA SLUŽBA U 2015./2016. PN-T-488/489/497/499/15-NV
 
27.8.2015Odluka o početku postupka nabave
31.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.9.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.10.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.10.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.11.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja