Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA: Regija zapadna i južna Hrvatska, Kompresorska stanica Velika Ludina, Regija istočna Hrvatska, Regija sjeverna Hrvatska,Regija središnja Hrvatska PN-T-043-052-056-062-069/23-SP
 
15.2.2023Odluka o početku postupka nabave
27.2.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
27.2.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
7.3.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
10.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.4.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.5.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.5.2023Odluka o odabiru / poništenju
17.7.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja