Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-100337-040112
Predmet:PREGLED SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE NA PLINOVODU PULA-KARLOVAC-IVANJA REKA PN-T-984/11-LR
 
19.12.2011Odluka o početku postupka nabave
5.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
6.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja