Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0007354
Predmet:NADOGRADNJA MREŽNE INFRASTRUKTURE RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA (RKS) I OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA (OKS) PN-I-237/16-ŽF
 
31.3.2016Odluka o početku postupka nabave
7.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.6.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.6.2016Odluka o odabiru / poništenju
6.7.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja