Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0049253
Predmet:PROŠIRENJE I NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA PLINACRA, TE NADOGRADNJA I PRESELJENJE POSTOJEĆEG NADZORNOG CENTRA PN-I-573/14-ŽF
 
23.9.2014Odluka o početku postupka nabave
27.10.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.12.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.1.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.1.2015Odluka o odabiru / poništenju
17.2.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja