Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0019622
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJI STP-A SREDIŠNJA HR PN-T-326/20-DT
 
20.5.2020Odluka o početku postupka nabave
25.5.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.6.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.6.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.6.2020Odluka o odabiru / poništenju
6.8.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja