Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0003402
Predmet:OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PN-Z-755/19-SP
 
10.1.2020Odluka o početku postupka nabave
27.1.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.3.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.4.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.4.2020Odluka o odabiru / poništenju
15.5.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja