Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0023979
Predmet:STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA IZGRADNJE POGONSKIH OBJEKATA PN-I-232/12-MB
 
5.4.2012Odluka o početku postupka nabave
25.5.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.6.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.8.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.8.2012Odluka o odabiru / poništenju
18.10.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja