Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0003919
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-098/17-MB
 
9.2.2017Odluka o početku postupka nabave
23.2.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
23.2.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
2.3.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
6.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
18.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja