Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0047292
Predmet:IZGRADNJA PRIKLJUČKA ZA RAFINERIJU B. BROD NA PČ SLOBODNICA (MRS SLOBODNICA) po sistemu "ključ u ruke" PN-I-677/19-DT
 
18.11.2019Odluka o početku postupka nabave
18.11.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
29.11.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
2.12.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.12.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.1.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.1.2020Odluka o odabiru / poništenju
2.3.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja