Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0015183
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-349/18-MB
 
6.6.2018Odluka o početku postupka nabave
11.6.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.6.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
4.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja