Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0033652
Predmet:INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-505/20-AB
 
14.9.2020Odluka o početku postupka nabave
21.9.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.10.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.10.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.10.2020Odluka o odabiru / poništenju
27.11.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja