Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0011751
Predmet:ODRŽAVANJE PROGRAMSKE I SKLOPOVSKE OPREME SCADA SUSTAVA PN-STU-212/22-ŽF
 
16.3.2022Odluka o početku postupka nabave
24.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.4.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.5.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.5.2022Odluka o odabiru / poništenju
2.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja