Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-33-M-113454-010411
Predmet:DEINSTALACIJA DIGITALNE MIKROVALNE KOM.MREŽE S RELACIJA RR KAPOVAC-RR KOŠAREVAC-OPČS SLOBODNICA PN-STU-85/11-MM
 
28.3.2011Odluka o početku postupka nabave
4.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.4.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.4.2011Odluka o odabiru / poništenju
23.5.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja