Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0000961
Predmet:ODRŽAVANJE CORPORATE PLANNERA PN-U-579/12-MM
 
13.11.2012Odluka o početku postupka nabave
8.1.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.1.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.2.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.2.2013Odluka o odabiru / poništenju
5.3.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja