Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0009148
Predmet:POPRAVAK IZOLACIJE NA KONTAKTU ZEMLJA-ZRAK U REGIJAMA STP-a PN-T-104,152,159/15-VLB
 
27.2.2015Odluka o početku postupka nabave
5.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.4.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
28.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja