Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0055347
Predmet:USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA U OVLAŠTENIM SERVISIMA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 736 - CITROEN VOZILA, GRUPA B) 735 – FIAT VOZILA PN-Z-736-735/23-AS
 
28.12.2023Odluka o početku postupka nabave
2.1.2024 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.1.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.2.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.2.2024Odluka o odabiru / poništenju
12.3.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja