Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0055432.
Predmet:NABAVA NOVIH OSOBNIH I TERETNIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-Z-701/23-AB
 
14.12.2023Odluka o početku postupka nabave
2.1.2024 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.2.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.3.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.3.2024Odluka o odabiru / poništenju
12.3.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja