Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0011449
Predmet:CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-243/18-DT
 
16.5.2018Odluka o početku postupka nabave
4.5.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.6.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.6.2018Odluka o odabiru / poništenju
2.8.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja