Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0018946
Predmet:CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-270/19-DT
 
30.4.2019Odluka o početku postupka nabave
9.5.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.6.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
29.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja