Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-102040-200112
Predmet:PN-T-970/11-VLB; GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI (Regija STP Zapadna Hrvatska) PN-T-970/11-VLB
 
29.12.2011Odluka o početku postupka nabave
23.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
18.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja