Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0016923
Predmet:PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-195/15-ŽF
 
12.3.2015Odluka o početku postupka nabave
21.4.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.5.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.5.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.5.2015Odluka o odabiru / poništenju
30.6.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja