Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0102026
Predmet:ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-732/13-ŽF
 
11.12.2013Odluka o početku postupka nabave
18.12.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.1.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.2.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.2.2014Odluka o odabiru / poništenju
21.3.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja