Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-137927-300911
Predmet:GUME ZA VOZILA PN-T-698/11-MB;PN-P-731/11-MB
 
26.9.2011Odluka o početku postupka nabave
3.10.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.10.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.10.2011Odluka o odabiru / poništenju
7.11.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja