Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0053806
Predmet:Stručni nadzor nad radovima izgradnje magistralnog plinovoda Kutina-Dobrovac PN-I-422/12-GB
 
5.7.2012Odluka o početku postupka nabave
24.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.9.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.10.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.10.2012Odluka o odabiru / poništenju
7.1.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja