Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0014222
Predmet:PN-T-202/14/TP, SERVIS I ZAMJENA ELEKTROMOTORNIH POGONA PN-T-202/14/TP
 
26.2.2014Odluka o početku postupka nabave
20.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
16.5.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja