Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-113323-310311
Predmet:TERENSKO VOZILO PN-T-292/11-MM
 
28.3.2011Odluka o početku postupka nabave
1.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.4.2011Odluka o odabiru / poništenju
22.4.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja