Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 015-003981
Predmet:ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CENTRIX PN-UP-472/14-MM
 
17.7.2014Odluka o početku postupka nabave
19.8.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.8.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
15.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja