Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0071269
Predmet:PN-T-698/12/TP, ULOŠCI PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-698/12/TP
 
28.9.2012Odluka o početku postupka nabave
18.10.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.11.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.11.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.11.2012Odluka o odabiru / poništenju
15.1.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja