Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0006795
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA DIGITALNIH MIKROVALNIH LINKOVA PN-STU-079/15-ŽF
 
9.2.2015Odluka o početku postupka nabave
18.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.4.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
10.6.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja