Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0003281
Predmet:PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA NA MAGISTRALNOM PLINOVODU PULA – SLAVONSKI BROD PN-STU-083/17-MV
 
13.2.2017Odluka o početku postupka nabave
23.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
12.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja