Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0020906
Predmet:PREGLED KOTLOVNICA I PREGLED I ČIŠĆENJE DIMNJAKA PN-Z-547/16-NV
 
15.9.2016Odluka o početku postupka nabave
21.9.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.10.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.10.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.10.2016Odluka o odabiru / poništenju
29.11.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja