Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0021741
Predmet:REVITALIZACIJA PLINOVODA IVANIĆ GRAD - ZAGREB DN 500/50 PN-I-302/20-DT
 
25.5.2020Odluka o početku postupka nabave
1.6.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
10.6.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.7.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.7.2020Odluka o odabiru / poništenju
14.8.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja