Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0044906
Predmet:FUNKCIONALNE, HARDVERSKE I SOFTVERSKE NADOGRADNJE OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-302/13-ŽF
 
26.4.2013Odluka o početku postupka nabave
16.5.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.6.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.6.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.6.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja