Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0034226
Predmet:NADZOR STROJARSKO–MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-480/21-LR
 
14.9.2021Odluka o početku postupka nabave
22.9.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.10.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.11.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.11.2021Odluka o odabiru / poništenju
14.12.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja