Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0009076
Predmet:PN-PF-310/17/TP, USLUGA OSIGURANJA TVRTKE PLINACRO, d.o.o., i to OSIGURANJA IMOVINE, OSIGURANJA OD RIZIKA POTRESA, OSIGURANJA OBJEKATA U IZGRADNJI PN-PF-310/17/TP
 
4.5.2017Odluka o početku postupka nabave
11.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
4.8.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja