Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0030382
Predmet:USLUGE ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA TVRTKE PLINACRO U IVANIĆ-GRADU, KUTINI, ĐURĐEVCU, OGULINU, STANKOVCIMA, DUGOPOLJU, RIJECI, VODNJANJU, SLAVONSKOM BRODU I ČAKOVCU PN-T-435/19-AB
 
5.7.2019Odluka o početku postupka nabave
26.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.8.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
26.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja