Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0035808
Predmet:Usluge održavanja strojarskih instalacijaposlovnih objekata tvrtke Plinacro u Ivanić-Gradu, Kutini, Đurđevcu, Ogulinu, Stankovcima, Dugopolju, Rijeci, Vodnjanu, Sl. Brodu i Čakovcu PN-T-510/21-LR
 
24.9.2021Odluka o početku postupka nabave
6.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.10.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.11.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.11.2021Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja