Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:REKONSTRUKCIJA BLOKADNO-ISPUHIVAČKE STANICE STARI JANKOVCI U ULAZNU MJERNU STANICU PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-396/22-ŽF
 
1.6.2022Odluka o početku postupka nabave
30.6.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
30.6.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
11.7.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja