Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0048720
Predmet:REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TE REVIZIJA KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013. GODINU PN-PF-381/13-MB
 
21.5.2013Odluka o početku postupka nabave
28.5.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.6.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
20.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja