Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0040129
Predmet:Popravak kotlovnice po godišnjem pregledu obavljeno u 2011 god i detaljni pregled kotlovnice PN-T-342/12-GB
 
25.5.2012Odluka o početku postupka nabave
12.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.8.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.8.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.8.2012Odluka o odabiru / poništenju
6.11.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja