Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 015-0088949
Predmet:PN-U-549/12/TP, PRUŽANJE USLUGE SISTEMSKE I KORISNIČKE PODRŠKE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA "PRIMAVERA" PN-U-549/12/TP
 
20.8.2012Odluka o početku postupka nabave
7.12.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.11.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.12.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.12.2012Odluka o odabiru / poništenju
16.1.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja