Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0023863
Predmet:ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-382/22-ŽF
 
7.6.2022Odluka o početku postupka nabave
14.6.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.7.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.8.2022Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja