Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0015606
Predmet:PN-IMO-131/12-VLB; SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA PN-IMO-131/12-VLB
 
21.3.2012Odluka o početku postupka nabave
30.4.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.5.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.6.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.6.2012Odluka o odabiru / poništenju
6.8.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja