Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0015704
Predmet:REKONSTRUKCIJA PLINSKOG ČVORA (PČ) KOZARAC PN-I-247/14-ŽF
 
11.3.2014Odluka o početku postupka nabave
27.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.5.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.6.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.6.2014Odluka o odabiru / poništenju
2.7.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja