Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-052898
Predmet:IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA KUTINA-DOBROVAC DN 200/50 po sistemu "ključ u ruke" PN-I-594/12-MB
 
2.8.2012Odluka o početku postupka nabave
22.8.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.10.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.11.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.11.2012Odluka o odabiru / poništenju
25.1.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Produljenje roka za dostavu ponuda do 26.10.2012. do 12 sati


Aktualna javna nadmetanja