Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0008708
Predmet:RUČNA KOŠNJA TRAVE ZA REGIJE ZAPADNA, JUŽNA, SJEVERNA I SREDIŠNJA HRVATSKA U 2021. GODINI (4 GRUPE) PN-T-118-120-123-128/21-AS
 
25.2.2021Odluka o početku postupka nabave
3.3.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.3.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.4.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.4.2021Odluka o odabiru / poništenju
15.6.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja