Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2019/S 0F5-0038923
Predmet:IZGRADNJA PRIKLJUČKA ZA RAFINERIJU B. BROD NA PČ SLOBODNICA (MRS SLOBODNICA) po sistemu "ključ u ruke" PN-I-486/19-DT
 
16.9.2019Odluka o početku postupka nabave
23.9.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
2.10.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.11.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.11.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.11.2019Odluka o odabiru / poništenju
19.11.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja