Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0006717
Predmet:PUNJENJE MALIH NADZEMNIH SPREMNIKA UNP-om (SMJESA PROPANA I BUTANA) ZA POTREBE POGONSKIH OBJEKATA PLINACRO-a U REGIJ ISTOČNA HRVATSKA I REGIJI ZAPADNA I JUŽNA HRVATSKA PN-T-039/23-LR
 
14.2.2023Odluka o početku postupka nabave
16.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja