Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0006908
Predmet:INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PN-T-086/15-VLB
 
5.2.2015Odluka o početku postupka nabave
19.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
18.3.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja